Advieswijzers

Als Koepel ondersteunen we adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder andere met een nieuwe serie: De Advieswijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen.

We zullen dit jaar een hele reeks Advieswijzers uitbrengen die u terug vindt in het overzicht hieronder, maar ook heel gemakkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

Advieswijzer 1: Design Thinking
Advieswijzer 2: Regionalisering
Advieswijzer 3: Toetsingskader Beleid
Advieswijzer 4: De uitdagingen voor een wijkverpleegkundige in het sociaal domein

Bent u zelf met een actueel, vernieuwend thema bezig en denkt u dat een Advieswijzer een geschikt middel is om deze informatie te delen met andere adviesraden? Stuur ons dan gerust een mail (communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl), we doen graag wat met uw inbreng!