Nieuws

Op dinsdag 16 februari 2021 verzorgde Thijs Honig voor de Koepel een webinar over Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hierbij delen we de video’s die tijdens de presentatie getoond zijn:

Je af en toe eenzaam voelen, hoort bij het leven. Vaak gaat dat gevoel vanzelf over. Anders is het als eenzaamheid aanhoudt. Mensen kunnen dan in een neerwaartse spiraal terecht komen, waarin zij zich langzaam terug trekken, negatiever gaan denken en de eigenwaarde daalt. Dat kan leiden tot stress en serieuze gezondheidsproblemen zoals depressie, alcoholverslaving, slaapstoornissen en hart- en vaatziekten.

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact
Wouter Lid
lkoek@alphenaa…

Blogs

Leerlingenvervoer essentieel voor slagen passend onderwijs

In de bijna vijf jaar dat ik nu Kinderombudsman ben, belanden twee soorten  klachten over leerlingenvervoer terugkerend op mijn bureau.

Een inclusieve wijk: (g)een vanzelfsprekendheid

Welke activiteiten en interventies zijn er eigenlijk voorhanden om een inclusieve wijk te creëren voor bewoners met psychische problemen?

Adviseren over waarop de gemeente kan sturen

Op 8 oktober 2020 ben ik gepromoveerd op mijn proefschrift ‘Sturing in 3D. Een onderzoek naar de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein’.

Vraagverlegenheid doorbreek je niet

Hulpbereidheid is van alle tijden

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam