Nieuws

Participatie is een begrip dat verschillenden betekenissen kent. Participatie betekent volgens Van Dale letterlijk ‘deelneming; het hebben van een aandeel in iets’. Er wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale participatie:

Ook in uw wijk wonen mensen met dementie. Wat is er nodig om hen langer thuis te laten wonen? Wordt er een appél gedaan op de buurtbewoners en zo ja, wat betekent dit voor hen? In de webinar ‘Dementie in de wijk’ hebben we het over dementievriendelijke buurten. Want wat kan de gemeente doen om dit te bewerkstelligen?

Forum

Hoe ervaren migranten-ouderen het ouder worden in Nederland en hoe zien ze een goede oude dag?

"We moeten weg van op doelgroep gebaseerde initiatieven, en niet langer klakkeloos aannemen dat iemands (migratie)achtergrond de…

Adviesraden zijn er in zeer verschillende verschijningsvormen. De Goudse Cliëntenraad zou graag willen weten wat de voor- en nadelen zijn van een stichtingsvorm voor een Adviesraad Sociaal Domein (brede adviesraad voor Jeugdwet, Wmo en…

Contact met onze beleidsadviseurs

Bent u lid van de Koepel en heeft u een vraag met betrekking tot de rol en functie van uw adviesraad? Of wilt u sparren over inhoudelijke thema’s? Stuur gerust een mail aan ons. Eén van onze medewerkers neemt op korte termijn contact met u op.

Contact

Blogs

Sociale kwaliteit als houvast

Dat Covid-19 consequenties heeft voor tal van mensen op hun mogelijkheden om mee te doen in onze samenleving op een manier die hen past en hen goed doet is boven elke twijfel verheven.

Waardevolle zorg en ondersteuning

In de coronatijd zijn er honderden heel verdrietige verhalen binnengekomen bij LOC. Mensen die 60 jaar getrouwd zijn en elkaar niet meer mochten zien. Omdat de deuren van het verpleeghuis gesloten waren.

Digitale inhaalslag: de ervaring van migrantenouderen

We leven in een wereld die in rap tempo digitaliseert, en het is voor velen niet gemakkelijk om dit tempo bij te houden.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam